قضاییه

مترجمان همکار

آقای علیرضا احمدی
 
مترجم رسمی ایتالیایی
آقای علی محمد سادات افسری
 
مترجم رسمی ایتالیایی
آقای رفعت الله رحیمی
 
مترجم رسمی اسپانیایی
آقای هادی میرخانی
 
مترجم رسمی فرانسه

آقای عباس رهبر
 
مترجم رسمی روسی
آقای سید سیاوش کریمی مداحی
 
مترجم رسمی صربی
آقای محمد کیومرثی جرتوده
 
مترجم رسمی اردو
آقای منصور واثق نیا
 
مترجم رسمی رومانیایی
جلال قره یاضی

مترجم زبان ترکی

خانم زهرا میرکی
مترجم رسمی چینی

خانم مرضیه قزوینه
 
مترجم آلمانی
خانم نجمه دارابیان
 
مترجم انگلیسی