قضاییه
اطلاعات تماس
icon1  
آدرس : خیابان انقلاب، رو به روی دانشگاه تهران ، بین خیابان دانشگاه و فخررازی ، ساختمان 1202، طبقه اول
کدپستی : 1314754731
icon2
تلفن  :
66406292-021 - 66410230-021
همراه : 8912539-0919
icon4  
دورنگار :
66498280-021
icon3

 
پست الکترونیکی :
golestan_translation_office@yahoo.com

ساعات کاری

icon5

روزهای شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 18
روز پنجشنبه 8:30  الی 13

 golestantranslationoffice
 golestantranslationoffice
نقشه