قضاییه

استخدام

همواره از پیوستن افراد با انگیزه و با مهارت استقبال می‌کنیم. دارالترجمه رسمی گلستان آماده همکاری با مترجم رسمی، غیر رسمی و مترجم یار (فرم زن) به زبان های آلمانی و انگلیسی می‌باشد. در صورت تمایل به همکاری، فرم زیر را تکمیل نمایید.

* در قسمت عنوان ، عنوان شغلی مورد نظر و در قسمت شرح، سوابق کاری و تحصیلی خود را وارد کنید .