قضاییه

همکاری

دارالترجمه رسمی گلستان با 40 سال سابقه فعالیت در زمینه ترجمه رسمی و غیر رسمی، آماده همکاری با موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو می باشد.

 •  تخفیف 15% به موسسات
 •  ترجمه فوری مدارک
 • پیک رایگان جهت دریافت و تحویل سفارشات بیش از 500،000 تومان
  (باید توجه داشت ارسال پیک رایگان تنها یک بار جهت دریافت مدارک یا تحویل ترجمه صورت می گیرد.)
 • ترجمه رسمی مدارک با تایید دادگستری و وزارت خارجه
 •  اخد تایید سفارت مربوطه در صورت نیاز

  موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو طرف قرارداد:

 •  موسسه اعزام عصر برنا
 •  موسسه اعزام آریا کوشا
 •  موسسه اعزام کاسپین
 • موسسه اعزام امین دانشجو