قضاییه

تکمیل فرم های ویزا

دارالترجمه گلستان آماده است خدمات خود در زمینه تکمیل فرم‏های گوناگونی که به زبان‏های مختلف باید به سفارت‏خانه‏ های متبوع تحویل داده شود، مانند فرم‏های پذیرش دانشجو، دعوتنامه ‏ها، درخواست ویزا و امور مهاجرتی را به متقاضیان محترم ارائه دهد.