قضاییه

ترجمه بازرگانی و اداری

رشد روزافزون اطلاعات و ارتباطات در زمینه امور تجاری و بازرگانی و تبدیل روش‏های سنتی به مدرن، ارائه خدمات و سرویس‏های جدیدی را در این زمینه ضروری ساخته است.
با آگاهی از این امر، دارالترجمه رسمی گلستان در پاسخ به نیاز مشتریان خود در این زمینه خدماتی ارائه می‏دهد که باعث شفاف سازی و تسهیل در امور تبادلات تجاری و اداری می‏گردد.
ترجمه نامه نگاری‏ها و مکاتبات تجاری در زمینه‏های مختلف مانند اخذ نمایندگی، امور تشریفات گمرکی، مکاتبات روزمره و نیز ترجمه استعلام قیمت و پروفرما، ترجمه اسناد مناقصه، ترجمه دستورالعمل‏ها، استانداردها، گزارش‏ها و نیزترجمه بروشور و کاتالوگ از جمله خدماتی است که دارالترجمه رسمی گلستان در امور بازرگانی و اداری ارائه می‏دهد.